Tụng Kinh Chuyển Pháp Luân - quyển kinh đầu tiên thống nhất toàn Giáo hội

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Kinh Chuyển Pháp Luân quyển kinh đầu tiên được thống nhất toàn Giáo hội, là một trong 4 đề án lớn của Ban VHTW GHPGVN về việc "thống nhất trong đa dạng" các lĩnh vực như : Ngôn Ngữ, Kiến Trúc, Pháp Phục và Di Sản.
1305 Lưu
Video liên quan