Kinh Chuyển Pháp Luân - Khoá Tụng Thống Nhất

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Kinh Chuyển Pháp Luân - Khoá Tụng Thống Nhất ( Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật)
Phổ nhạc: ns Thúy My phổ nhạc theo Nghi thức khoá tụng Kinh Chuyển Pháp Luân
Chủ biên: Giáo Hội Phật Giáo Việt nam
Đại diện : TT Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN
Trình bày : ca sỹ Thúy Thúy và tốp ca nam nữ ( các ca sĩ: Lê Thúy , Bảo Hằng , Hoàng Hải)
Studio: Hoangtran
1749 Lưu
Video liên quan