Rải tiền lẻ tại các lễ hội đầu xuân 2018

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Không thần thánh nào chứng cho các bạn rải tiền lẻ như vậy cả. Hành động vừa gây ô nhiễm môi trường vừa phí phạm tài nguyên quốc gia. Nếu có lòng hãy đút tiền vào hòm công đức để nhà chùa tu bổ sửa chữa lại nhưng nơi xuống cấp
708 Lưu