Phổ nhạc Kinh Chuyển Pháp Luân giúp truyền tải dễ dàng hơn lời Đức Phật dạy tới mọi người

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Kinh chuyển Pháp luân là hình thành từ bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Thế tôn sau khi Ngài đã đắc đạo. Vừa qua, ban Văn hóa TƯ GHPGVN đã tiến hành phổ nhạc bài kinh này để giúp lan tỏa, truyền tải những lời dạy, những thông điệp của Đức Phật đến với nhiều người hơn thông qua con đường âm nhạc.
736 Lưu
Video liên quan