Tinh thần, Biểu tượng Phật giáo qua các làng nghề - An Viên Focus

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Trên cơ sở triết lý định hướng thiện lành cho cuộc sống, việc bảo tồn và xây dựng các công trình Phật giáo, thể hiện trên sản phẩm tiêu dùng hằng ngày đều phát huy phần nào tinh thần và biểu tượng Phật giáo.
606 Lưu
Video liên quan