Phật giáo tham gia tái thiết cuộc sống sau bão lũ

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
13 cơn bão trong năm nay đã gây ra bao đau thương mất mát cho người dân miền Trung nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Đường đi khó lường… Tương tác nhiều hình thái… Cường độ mạnh…
Những cụm từ để miêu tả về bão xảy ra thời gian qua cho thấy sự khốc liệt và sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai, in dấu những mất mát, đau thương.
277 Lưu