Ban Văn hóa TƯ GHPGVN gặp mặt các nghệ nhân làng nghề

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Nhằm chuẩn bị cho hội thảo khoa học và triển lãm “Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo trong đời sống xã hội qua các làng nghề truyền thống ở Việt Nam”, Ban Văn hóa TƯGH đã gặp mặt các nghệ nhân tại làng nghề gốm Bát Tràng, Hà Nội. Được biết triển lãm trên đây là tiền đề để phát triển đề án "Di sản Phật giáo - Thống nhất trong đa dạng" một trong bốn đề án lớn mà TƯ GHPGVN đã giao cho Ban VH chủ trì thực hiện.
1022 Lưu
Video liên quan