Hội thảo về biểu tượng Phật giáo trong sản phẩm Làng nghề truyền thống

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố Cổ, Hà Nội, Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN đã tổ chức Hội thảo, triển lãm “Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo qua sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam” để gắn kết các di sản văn hóa Phật giáo với các sản phẩm nghề trong hiện tại và tương lai.
558 Lưu
Video liên quan