Video : Lễ ký kết hợp tác lan tỏa đề án Pháp Phục - Ngôn Ngữ - Nghệ thuật và Biểu tượng Văn hóa Phật giáo

Video của An Viên

Chiều ngày 08/03/2023 Ban Văn hóa Trung ương làm việc tại văn phòng Ban Trị sự TP Đà Nẵng. Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ban Văn Hóa Trung Ương GHPHVN và Ban Trị sự GHPHVN – TP. Đà Nẵng. Tăng cường chuyên môn nghiệp vụ giữa hai Ban, từng bước thúc đẩy phát triển sự nghiệp Văn hóa Phật giáo cũng như các vấn đề liên quan đến Văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. “Đưa kết quả của bốn đề án văn hóa Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.”

171 Lưu
Video liên quan