Bạc Liêu : Lễ ký kết lan toả Đề án Pháp phục – Ngôn ngữ – Nghệ thuật và Biểu tượng Văn hoá

Video của An Viên

Tại Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác lan tỏa đề án: Pháp phục – Ngôn ngữ – Nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo giữa Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

29 Lưu
Video liên quan