Văn hóa tín ngưỡng trong bối cảnh dịch bệnh

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam - VOV
23 tháng Chạp, là ngày các gia đình Việt Nam làm lễ tiễn ông Công - ông Táo về trời. Không ai biết chính xác tục lệ có từ thời điểm nào, nhưng nét văn hóa đặc sắc này đã được trân trọng-lưu giữ nhiều đời. Vậy có gì đáng lưu ý để chúng ta bàn luận trong Dòng chảy sự kiện hôm nay? Những nghi thức này có thay đổi - có nên thay đổi trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường?
Các vị khách mời cùng bàn luận, thông tin chi tiết nội dung này là Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng Ban văn hóa phật giáo, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và TS Tâm lý giáo dục Trần Thành Nam!
614 Lưu
Video liên quan