Đến thăm không khí chuẩn bị Tết của ngôi chùa Việt Nam tại Lào

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Cùng thăm chùa Bằng Long - một ngôi chùa Việt tại Lào, không khí đón tết cùng kiều bào xa quê. Đây là nơi kiều bào tìm về hương vị Tết Việt của Quê Hương.
452 Lưu
Video liên quan