Đẩy mạnh đề án Pháp phục, Ngôn ngữ Phật giáo Việt nam

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Pháp phục thống nhất...
Kinh tụng đồng bộ.
Đây là ghi nhận của phóng viên ANTV tại Chùa Đồng Đắc, tổ đình Kim Liên, tỉnh Ninh Bình. Kể từ khi được triển khai lần đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình năm 2020 đến nay, đề án pháp phục và ngôn ngữ luôn được TƯGH quan tâm và GHPGVN tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh. Một phần thành quả của sự lan tỏa này có thể dễ dàng nhận thấy trong một số lễ nghi Phật giáo tại tỉnh Ninh Bình.
718 Lưu
Video liên quan