Triển khai đề án "Pháp phục Phật giáo Việt nam - Thống nhất trong đa dạng" tại lễ dâng y Kathina, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ)

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Ngày 26/10, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) đã tổ chức Đại lễ dâng y Kathina theo truyền thống hàng năm của Phật giáo Nam tông; lễ dâng y năm nay đặc biệt được triển khai theo đề án "Pháp phục Phật giáo Việt nam - Thống nhất trong đa dạng" được TƯ GHPGVN phê duyệt.
945 Lưu
Video liên quan