Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có pháp phục mang bản sắc riêng - HANOITV

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Giáo hội Phật giáo Việt nam sẽ có pháp phục mang bản sắc riêng, đồng nhất và duy nhất. Đây là một đề án trong những đề án lớn được giao cho Ban VHTW Giáo hội Phật giáo Việt nam làm như : Ngôn Ngữ, Pháp Phục, Di Sản, Kiến Trúc.
715 Lưu
Video liên quan