Bộ VHTT và Du lịch cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Pháp phục Phật giáo Việt nam

Video của An Viên
Mới đây Bộ VHTT và Du lịch đã cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Pháp phục Phật giáo Việt nam. Đồng thời 2 đề án của Ban VHTƯ GHPGVN là "Thống nhất Pháp phục PGVN" và "Kinh Tụng Hàng Ngày" đã được HĐTS GHPGVN phê duyệt.
592 Lưu
Video liên quan