Quảng Nam: Thống nhất nội dung hội thảo quốc gia về Phật viện Đông Dương

Video của An Viên

Chiều qua 24/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phiên họp chuẩn bị cho Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Phật viện Đồng Dương”. Hòa thượng Thích Thọ Lạc, UVTT HĐTS, Trưởng Ban Văn hóa TƯGH tham dự.

59 Lưu
Video liên quan