Phân Ban Kiến trúc, Di sản Phật giáo triển khai Phật sự trong nhiệm kỳ mới

Video của An Viên

Chiều ngày 06/5/2023 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán ( 15A Lê Lợi, thành phố Huế); Phân ban Kiến trúc, kiến thiết công trình Phật giáo và Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo thuộc Ban Văn hóa Trung ương đã tổ chức phiên họp nhằm triển khai các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới

338 Lưu
Video liên quan