Lan tỏa đề án Pháp Phục và nỗ lực thống nhất Kinh tụng - An viên TV

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN vẫn nỗ lực thực hiện và đạt được những thành tựu nổi bật. Đặc biệt, Ban đã tập trung thực hiện bốn đề án Pháp phục, Kiến trúc, Ngôn ngữ, Di sản, được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt, tiến hành triển khai sâu rộng đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành.
107 Lưu
Video liên quan