Nghệ An : 21/21 Đơn vị cấp Huyện đều có sinh hoạt Phật giáo

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Đồng hành cùng dân tộc luôn là phương châm hoạt động của GHPGVN tỉnh Nghệ An. 21/21 đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An có hoạt động của Phật giáo chính là minh chứng cho sự nỗ lực của các chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh và đó cũng là điểm nổi bật được nêu trong Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020 và trình phương hướng hoạt động năm 2021 diễn ra tại chùa Diệc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
102 Lưu
Video liên quan