Ban VHTƯ thảo luận công tác phật sự trong tình hình mới

Video của An Viên

Ban VHTƯ thảo luận một số sự kiện quan trọng như :

  • Chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội
  • Kế hoạch điền giã
  • Hội thảo sư bà Phương Dung
  • Đẩy mạnh truyền thông và lan tỏa các đề án đã được GHPG phê duyệt đặc biệt là khóa phục thống nhất và pháp phục
245 Lưu
Video liên quan