Ký sự Hà Nội: Pho tượng kép "Phật ngồi trên lưng vua"

Video của Hà nội TV

Chương trình Ký sự Hà nội vừa đưa phóng sự về pho tượng kép "Phật ngồi trên lưng vua", kính mời quý vị đón xem

62 Lưu
Video liên quan