Hành trình đưa khóa tụng thống nhất tới Phật tử

Video của An Viên Focus

Nằm trong 4 đề án thống nhất lớn của Ban Văn hóa TƯGH, Ngôn ngữ với Khóa tụng thống nhất đang được đẩy mạnh vận động ấn tống để phổ biến đến tự viện, Tăng ni và Phật tử trên cả nước. Đây là khóa tụng chung bằng chữ quốc ngữ để hành trì trong các nghi lễ chung của GHPGVN, thể hiện sự thống nhất ý chí đồng thời bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc Việt.

793 Lưu
Video liên quan