Lão Nông Tăng Trong Ngôi Cổ Tự - Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam

Cùng về thăm ngôi chùa thôn quê giản gị giữa vùng chiêm chũng nông thôn Bắc bộ được coi là tổ đình của Phật giáo Việt nam; Nơi có bậc chân tu đạo hạnh, lấy việc cày cấy làm vui, coi chuyện kinh sách làm nghiệp, buông tay cày cầm tay bút sáng kinh tối kệ một lòng thành kính hướng phật với tâm niệm : tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người, vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời cho đạo.

136 Lưu