Sư bà Phương Dung thời Hai Bà Trưng

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam

Công chúa Phương Dung là một nữ tướng thời Hai Bà Trưng, đã cùng với Hai Bà lập nên nhiều chiến công lớn. Sau khi Hai Bà Trưng bị Mã Viện đánh bại, các tướng lĩnh Hai Bà mai danh ẩn tích khắp các vùng miền, công chúa Phương Dung xuất gia tu hành tại chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

142 Lưu
Video liên quan