Ấn Độ: Khánh thành ngôi Tịnh liêu Đức đệ nhất Pháp chủ - Cố Đại lão HT. Thích Đức Nhuận

Video của An Viên

Sáng ngày 1/3, tại chùa An Việt Nam Phật Quốc tự - ngôi chùa Việt tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ đã trang nghiêm diễn ra Lễ Khánh thành ngôi Tịnh liêu Đức đệ nhất Pháp chủ - cố Đại lão HT.Thích Đức Nhuận.

53 Lưu
Video liên quan