Chùa Yên Phú : Ban VHTƯ GHPGVN họp mặt đầu xuân Tân Sửu bàn kế hoạch triển khai công việc 2021

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Sáng ngày 07.03.2021 Ban VHTƯ GHPGVN họp mặt đầu xuân Tân Sửu bàn kế hoạch triển khai công việc 2021 cụ thể về kế hoạch triển khai hội thảo về "Sư Bà Phương Dung với Đạo pháp và Dân tộc", kế hoạch triển khai đề án "Kiến trúc Phật giáo Việt nam" trong đó bao gồm kế hoạch về chuyến điền dã khảo sát cả nước và tổ chức tọa đàm hội thảo "Kiến trúc Phật giáo Việt nam - Thống nhất trong đa dạng".
771 Lưu
Video liên quan