Ấn Độ : Ban Văn hoá TƯGH giao lưu với Tăng Ni sinh Việt nam đang học tập tại New Delhi

Video của An Viên

Trong hành trình hành hương về miền đất Phật, đoàn Ban Văn hóa TƯGH đã tiếp tục có buổi giao lưu với các Tăng Ni sinh Việt Nam đang học tập tại New Delhi. Buổi gặp tuy ngắn ngủi nhưng chứa chan tình cảm của chư tôn đức, quý Phật tử và có ý nghĩa đặc biệt với các Tăng Ni sinh.

78 Lưu
Video liên quan