Nghệ An - Chùa Diệc : Ban trị sự tỉnh Nghệ an họp triển khai công tác Phật sự 2021

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Ban trị sự tỉnh Nghệ an họp triển khai công tác Phật sự 2021. Cuộc họp do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự tỉnh Nghệ an chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp 100% đại biểu thống nhất giới thiệu Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, phó Ban thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ an ứng cử đại biển HĐND tỉnh Nghệ an
506 Lưu
Video liên quan