Tiêu Điểm: Kiểm kê di tích - Những băn khoăn cần giải đáp

Video của An Viên

Như Bản tin An Viên 24h đã đề cập, việc kiểm tra quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo Thông tư 04 của Bộ Tài chính đang được các địa phương triển khai. Từ câu chuyện trên, 1 vấn đề khác đã nảy sinh khi nhiều tự viện chưa được công nhận di tích, không có hoạt động tổ chức Lễ hội nhưng vẫn nằm trong danh mục kiểm kê. Vậy tiêu chí, cơ chế phối hợp của công tác kiểm kê di tích là gì? Đó sẽ là chủ đề của mục Tiêu điểm ngày hôm nay.

62 Lưu
Video liên quan