Đăng ký quyền tác giả với 2 tác phẩm kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam

Mới đây, biểu tượng chung kiến trúc Phật giáo Việt Nam và Trụ kinh Chuyển pháp luân do Ban Văn hóa TƯGH thực hiện đã được chứng nhận đăng ký quyền tác giả, từng bước khẳng định nỗ lực của Ban, mong muốn lan tỏa rộng rãi đến các tự viện trên cả nước.

45 Lưu
Video liên quan