TT Thích Thọ Lạc trao kết quả nghiên cứu đề án Pháp phục và Khóa tụng thống nhất cho GHPGVN

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam

Ngày 31/12/2021, tại Hội nghị thường niên của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trưởng ban văn hoá trung ương GHPGVN đã kính trao kết quả nghiên cứu về đề án pháp phục và khoá tụng thống nhất đã được Giáo hội phê chuẩn và Bộ văn hoá chứng nhận cho Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực HĐTS đại diện cho Hội đồng Trị sự GHPGVN tiếp nhận, quản lý làm sở hữu chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phổ biến đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử Việt Nam ứng dụng đồng bộ theo tinh thần là: "Mặc aó đồng phục và tụng kinh đồng thanh" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

515 Lưu
Video liên quan