Phật giáo Miền Trung - Di sản và Kiến Trúc

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
Đối với miền Trung, văn hóa Phật giáo có sự ảnh hưởng sâu rộng bởi giáo lý của Đức Phật đã thấm đẫm một cách nhẹ nhàng và đồng nhất từ rất lâu. Do vậy, kiến trúc Phật giáo tại các tỉnh miền trung, đặc biệt là tại Huế và Bình Định mang tính giao thoa trong khu vực, từ đó, tạo nên tính đa dạng, phong phú và nhiều sắc màu.
122 Lưu
Video liên quan