Chân dung, hành trạng của Tổ Sư Tổ Tính Định.

Video của An Viên Focus

Chân dung, hành trạng của Tổ Sư Tổ Tính Định. Tổ Tính Định là 1 trong những vị cao tăng cuối TK 19 đầu TK 20. Với ý nguyện đem phật pháp làm lợi ích cho bản thân và chúng sinh, Ngài đã nối dòng truyền thừa Tào Động Tông, phát triển nhánh Xiển pháp đến nay đã được 7 đời. Có thể nói, đóng góp trong sự nghiệp Hoằng pháp và cuộc đời tu hành của Ngài xứng đáng để các thế hệ hậu bối nghiên cứu và học hỏi.

327 Lưu
Video liên quan