Nghệ An: Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Phật Giáo”

Video của An Viên

Hướng về kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2022), hôm qua ngày 8/5, Ban Văn hóa TƯGH, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã phối kết hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bác Hồ với Phật giáo”.

226 Lưu