Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ tại Việt Nam Quốc Tự

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam

Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN tổ chức đã khai mạc vào sáng nay, 21-11 (9-10-Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự. Theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự, Tiểu ban Thông tin - Báo chí thuộc Ban Kiến đàn kết hợp với Báo Giác Ngộ thực hiện tư liệu về sự kiện đặc thù Tăng sự này.

71 Lưu
Video liên quan