Lễ ký kết lan tỏa văn hóa Phật giáo Việt Nam giữa Ban Văn hóa TƯGH và các tỉnh thành

Video của An Viên

Chiều ngày 19/8, tại chùa Đồng Đắc thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Văn hóa TƯGH cùng đại diện BTS GHPGVN các tỉnh thành đã ký kết lan tỏa các đề án Pháp phục – Ngôn ngữ – Nghệ thuật và Biểu tượng Văn hoá Phật giáo

735 Lưu