Hoành Phi, Câu Đối tại các chùa Việt hiện giờ và sau này ra sao?

Video của Văn hóa Phật giáo Việt nam
100 triệu dân hiện tại chỉ có hơn 100 nghìn người có khả năng đọc và hiểu chữ Hán. Vậy các tự viện Phật giáo, GHPGVN đã có những chủ trương gì để bảo tồn được các di sản này trong thời gian tới? Hoành phi, câu đối ở những nơi thờ tự là những châm ngôn chuẩn mực, những lời giáo huấn cô đọng, hàm súc có khả năng tác động tâm linh sâu xa với tầm phổ quát, truyền bá, lan tỏa đến nhiều thế hệ.
2477 Lưu