Tiêu điểm: Chùa, đình cổ kêu cứu vì linh vật ngoại lai | VTV24

Video của VTV24
Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật: không phù hợp với thuần phong, mỹ tục người Việt Nam" - Đó là một trong những nội dung, mà Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch - gửi các Ban, Bộ, ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh/thành, các cơ quan đơn vị, vào năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều không gian văn hoá tâm linh có sự hiện hữu của những biểu tượng, vật phẩm, linh vật - có tạo hình, hình thức không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đặc biệt ở những di tích đã được xếp hạng.
677 Lưu
Video liên quan