Lên chùa "Khai Bút - Cầu Trí Tuệ"

Video của An Viên

Xuân sang năm mới đến, nhiều người có thói quen khai bút để khởi đầu một năm mới bình an, mọi điều thuận lợi. Ở vùng đất học Nghệ An, lễ “khai bút - cầu trí tuệ” đầu xuân tổ chức tại chùa Đại Tuệ là hoạt động thường niên của BTS GHPGVN tỉnh. Theo đó, hàng nghìn người đã đến chùa tham gia khoá lễ đặc biệt này.

185 Lưu
Video liên quan