Bài hát Bốn Đại Trọng Ân

Thực hiện bởi NS Khánh Linh - 1 bài , 4:59

Bài hát Bốn Đại Trọng Ân

Thơ: HT Thích Thọ Lạc

Nhạc: Lê Minh Sơn

biểu diễn: NS Khánh Linh


Danh sách phát: